Category: ve524

VE524: dcachesize

VE524: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE524: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE524: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf