Category: ve835

VE835: dcachesize

VE835: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE835: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE835: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf