Category: ve869

VE869: dcachesize

VE869: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE869: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE869: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf